วิสัยทัศน์

เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน

ผู้นำการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามที่ปราศจากการทดลองในสัตว์ของประเทศไทย

คุณภาพ

สร้างสรรค์นวัตกรรมความงามและสุขภาพโดยคำนึงถึงคุณภาพสูงสุดในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาด้านความงามที่มีความหลากหลายโดยไม่มีที่สิ้นสุด

นวัตกรรม & เทคโนโลยี

ปฏิวัติความงามและสุขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยกระดับให้เราเป็นแบรนด์ที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติของโลก

Marketplace

ส่งมอบคุณค่าของความงามและสุขภาพให้กับทุกคนด้วยการเข้าร่วม e-marketplace ที่เชื่อมต่อกับผู้บริโภคทั่วโลก

เปิดเผย & โปร่งใส

สร้างความไว้วางใจและรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยมาตรฐานสูงสุดแบบเปิดกว้างและโปร่งใสในการดำเนินการทั้งหมด

สิ่งแวดล้อม

มีส่วนร่วมในสังคมที่ยั่งยืนผ่านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าทั่วโลก

ข่าวสารล่าสุด

บริษัท โบฟี่ จำกัด
ชั้น 25 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ 944 ถ.พระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล: info@bophie.com |  โทรศัพท์: 02-1054737   |  Fax: 02-0266214

© Bophie. All rights reserved.  Web by Toneyes