วิสัยทัศน์

ส่งมอบนวัตกรรมความงามสู่ผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน

เป็นบริษัทมหาชน (SET) ภายในปี 2027

คุณภาพ

สร้างสรรค์นวัตกรรมความงามและสุขภาพโดยคำนึงถึงคุณภาพสูงสุดในทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาด้านความงามที่มีความหลากหลายโดยไม่มีที่สิ้นสุด

นวัตกรรม & เทคโนโลยี

ปฏิวัติความงามและสุขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยกระดับให้เราเป็นแบรนด์ที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติของโลก

Marketplace

ส่งมอบคุณค่าของความงามและสุขภาพให้กับทุกคนด้วยการเข้าร่วม e-marketplace ที่เชื่อมต่อกับผู้บริโภคทั่วโลก

เปิดเผย & โปร่งใส

สร้างความไว้วางใจและรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยมาตรฐานสูงสุดแบบเปิดกว้างและโปร่งใสในการดำเนินการทั้งหมด

สิ่งแวดล้อม

มีส่วนร่วมในสังคมที่ยั่งยืนผ่านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าทั่วโลก

บริษัท โบฟี่ จำกัด
ชั้น 25 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ 944 ถ.พระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล: info@bophie.com |  โทรศัพท์: 02-1054737   |  Fax: 02-0266214

© Bophie. All rights reserved.  Web by Toneyes