ความเป็นผู้นำ

F

Friendship

ร่วมพัฒนาและร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

A

Achievement

มุ่งเน้นและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน

S

Share Value

การจัดการกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพในเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งโดยใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งลง

T

Thinness

นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับลูกค้า, ซัพพลายเออร์ และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมหลัก

B

Beyond

O

Ownership

P

Profitability

H

Harmony

I

Innovation

E

Effectiveness

ข่าวสารล่าสุด

บริษัท โบฟี่ จำกัด
ชั้น 25 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ 944 ถ.พระราม 4 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล: info@bophie.com |  โทรศัพท์: 02-1054737   |  Fax: 02-0266214

© Bophie. All rights reserved.  Web by Toneyes